Usługi informatyczne EB@RT
ul. Piastowska 80-358
GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT
kontakt@it-ebart24.pl 510211096

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego w dalszej części RODO informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firmahandlowo usługowa EBART Bartosz Boguniaz siedzibą w 80-358 Gdańsk ul Piastowska 104  
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z naszą firmą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO tj: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pracownicy firmy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia prawa do ewentualnych roszczeń  w związku z wykonaniem umowy

·          Dane mogą być również przechowywane w celu udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z naszych usług

·         Firma EBART nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Polub NAS!!!